Politika kvaliteta

Kvaliteta tvrtke NIKO, doo, Železniki rezultat je znanja i koordiniranog truda svih zaposlenika da svoj posao obavljaju što kvalitetnije i predanosti menadžmenta tvrtke da poštuje sve ekološke zahtjeve, informira sve koji rade za ili na račun tvrtke, brine o sprečavanju onečišćenja, trajno smanjenje utjecaja na okoliš i kontinuirano se poboljšava. Predani smo poštivanju propisa i industrijskih zahtjeva koji reguliraju područje kvalitete i okoliša.

Upravljanje kvalitetom proizvoda, usluga i primjereno upravljanje okolišem osigurava se usklađivanjem poslovanja s međunarodnom normom upravljanja kvalitetom ISO 9001, automobilskom normom IATF 16949 i sustavom upravljanja okolišem ISO 14001. Pojedinačni proizvodi iz program uredskih proizvoda sadrže okolinsku oznaku Mobiusove petlje po standardu ISO 14021, čime se podupire održivi razvoj u području recikliranja otpada i korištenje prirodnih resursa.

Kako bismo osigurali kvalitetu, unutar tvrtke imamo "interne kupce i dobavljače". Svaki zaposlenik, koji je s jedne strane kupac, a s druge dobavljač, odgovoran je za kvalitetu svog rada i mora jasno definirati svoje želje i zahtjeve te poštivati želje i zahtjeve korisnika svojih usluga. Svaki zaposlenik odgovoran je za kvalitetu svog rada, stoga mora osigurati da njihov interni kupac dobije očekivanu kvalitetu.

Ciljevi politike kvalitete su zadovoljne zainteresirane strane, zadovoljni korisnici, zadovoljavanje zahtjeva kupaca, ugodno i sigurno okruženje, stalno poboljšanje, niski troškovi.

Ciljevi politike upravljanja okolišem su siguran i zdrav okoliš, učinkovito korištenje energije, humanizacija rada, smanjenje potrošnje prirodnih resursa i sirovina, odvajanje i smanjenje otpada, smanjenje onečišćenja okoliša štetnim tvarima i korištenje najboljih dostupnih tehnika u datim ekonomskim okolnostima.

Kvaliteta proizvoda i usluga te primjereno upravljanje okolišem ogleda se u povjerenju i zadovoljstvu zainteresiranih strana. Vrijedi se potruditi za to. Kupci moraju biti uvjereni da su naši proizvodi i usluge vrijedni njihovog novca, te da ih rade zaposlenici koji razumiju politiku kvalitete i okoliša te nastoje ispuniti postavljene ciljeve. Politika kvalitete dostupna je javnosti i putem medija.

Voditelji i voditelji grupa osobnim primjerom provode usvojenu politiku upravljanja kvalitetom i okolišem te analiziraju sva odstupanja i poduzimaju korektivne mjere.

Niko poštuje pravila nediskriminacije zaposlenika s obzirom na vjeru, spol, rasu, nacionalnost i nema toleranciju na korupciju. Korupcijski uzbunjivači neće biti kažnjeni ili izloženi mobingu.

November 2021

Politika kvaliteta i upravljanja životnom sredinom - PDF dokument.

 

prihranimo.si

 

European Business Awards

niko logo 70 let 2

Project ECOMEH-hr

Završni projekt: Razvoj i industrijalizacija ekološko inovativnih proizvoda široke potrošnje. PDF dokument o projektu.

Projekt djelomično sufinancira Europski fond za regionalni razvoj.

eu-sklad-logo

Certifikat kvalitete

Društvo NIKO d.o.o. posjeduje standard kvalitete ISO 9001 i 14001.

IQet 9001 small IQet 14001 small

Kako nas naći

Pripremili smo nekoliko varijanti aktivnih karti za prikaz puta prema našem poduzeću.

Karta tražilice najdi.si.

Karta na Google.com/maps.